airmailchemist.com

האתר הזה כבר לא מקוון. יש לנו ביקורות אלה מלקוחות ותיקים של האתר.
אתר זה מוכר תרופות הנמצאות בשליטה חוקית בארצות הברית. למבקר בתי מרקחת יש מדיניות שלא לאפשר דיון פתוח על השימוש באתר זה.
http://www.airmailchemist.com
שם בית מרקחת
Airmail Chemist
שפות נתמכות
האם בית המרקחת הזה מבצע שיחות מכירה לא רצויות?
Yes
סוגי התרופות הנמכרות:

כימאי דואר אוויר

אם אתה חושב שמשהו לא בסדר במידע על בית מרקחת זה אנא עזור לנו על ידי לחיצה על כפתור הדיווח למטה.