מה היום הכי פחות אהוב עליך בשבוע?

בתי מרקחת מומלצים על מבקר בית מרקחת

i would have figured that monday would be everyones answer to the question lol because it is for sure the easy pick for me lol
 
I would have to go with Tuesday because thats when it really hits me that you are actually really back in the grind of things again and you still have a few more days left before you can get a breather.
 
Agreed on Sunday. Sunday is my first day off and there’s no mail and all the stores are busy and I can’t schedule any appointments etc.
 
Monday, oh and Tuesday. And Wednesday not great. Oh heck, Unless it’s called Saturday or Sunday, it sucks. Mmm. I need a new job.
 
Friday 8am to quittin time is the absolute worst, I swear time comes to a crawl and my anxiety spikes in anticipation for the work week to be over
...still waiting for 2 people to confirm they got and have everything taken care of so I don't have a mess to cleanup on Monday
 
However, some might humorously say that their least favorite day is Monday, often associated with the start of the workweek. The idea of Monday being less favored is a common cultural trope, though individual preferences may differ. Personally I feel like Wednesday is much boring for me.
 
Monday, absolutely Monday, no question. Just knowing that the weekend is over and you have to wait for it to come back again kinda sucks sometimes.
 
For me it's always Thursday, because it is almost impossible for me to wait for the weekends to come.
 
חזור
חולצות
AdBlock זוהה

תוספים לחסימת מודעות מפריעים לחלק מהתכונות של הפורום הזה. לקבלת חווית האתר הטובה ביותר, השבת את חוסם המודעות שלך.

השבתתי את AdBlock    לא תודה