מחשבות אקראיות

בתי מרקחת מומלצים על מבקר בית מרקחת

birds.jpg
and Yes, sometimes I want to just take a chunk out of someone who might be breathing too loud in the grocery store checkout line.
I have noticed, the older I get, the less patience I have for tolerating those people who want to stand waaayyyyy to close to me when
I am trying to pay for groceries and get back home. My intolerance is palatable.
 
חזור
חולצות
AdBlock זוהה

תוספים לחסימת מודעות מפריעים לחלק מהתכונות של הפורום הזה. לקבלת חווית האתר הטובה ביותר, השבת את חוסם המודעות שלך.

השבתתי את AdBlock    לא תודה