משחק~תעשה משפט.

בתי מרקחת מומלצים על מבקר בית מרקחת

במבינו

חבר כבוד
הצטרף
אוגוסט 1, 2011
הודעות
389
Start a new sentence using the last word the person above you used.


Example: Drugs can be weak sometimes.

Sometimes I wish I made more money.

כסף גורם לעולם להסתובב.


רוצה לשחק? :D
--------------------------------------------

I need to get more sleep.
 
Morning is a good time to exercise.

Exercise can be either over or underrated depending on who you're talking to because some people like it and some people just come up with excuses to avoid the whole thing and just act like they're too busy and have way way way many more things on their minds.
 
Exercise can be either over or underrated depending on who you're talking to because some people like it and some people just come up with excuses to avoid the whole thing and just act like they're too busy and have way way way many more things on their minds.
Minds are a terrible thing to waste.
 
Exercise can be either over or underrated depending on who you're talking to because some people like it and some people just come up with excuses to avoid the whole thing and just act like they're too busy and have way way way many more things on their minds.

@billyboy1965 I agree with you there, but is there some reason most doctor's nearly drill it into your brain every visit? : מבולבל: I have to admit even in the midst of my severe pain flare-up going down three flights of stairs in my bldg., walking around the neighborhood a bit, and going back up the stairs does wonders. It gets my heart rate up and the cool down is relaxing. I'm even slightly distracted by the pain. Oh snap, I think I just answered my own question. Nevermind B. :)


Go away chronic pain, and leave all of us alone!
 
חזור
חולצות
AdBlock זוהה

תוספים לחסימת מודעות מפריעים לחלק מהתכונות של הפורום הזה. לקבלת חווית האתר הטובה ביותר, השבת את חוסם המודעות שלך.

השבתתי את AdBlock    לא תודה