משחק שש האותיות

בתי מרקחת מומלצים על מבקר בית מרקחת

S E R V E D

Silver Effectively Ruined Vampires Eternal Dominance

S I L V E R (or) R U I N E D
 
נערך לאחרונה:
V E L V E T

Violent Eruption Leaves Victim Easily Trapped

L E A V E S (or) V I C T I M (or) E A S I L Y
 
U N C L O G

Ultra Narrow Closet Limits Oddball Gems

N A R R O W (or) C L O S E T (or) L I M I T S
 
C L I N G Y

Cautious Lungs Inhale Ganjah Yearly

I N H A L E (or) G A N J A H (or) Y E A R L Y
 
N E V A D A

Novice Erred Valves And Drives Accidentally

N O V I C E (or) V A L V E S (or) D R I V E S
 
Ok first time playing this so bear with me here lol.
כוננים:
Depressed Really Intense Visions, Eternally Scarred

DEPRESSED (or) INTENSE (or) SCARRED
 
Ok first time playing this so bear with me here lol.
כוננים:
Depressed Really Intense Visions, Eternally Scarred

DEPRESSED (or) INTENSE (or) SCARRED
The phrase you make with the word you pick has to have at least one word with SIX letters in it, so that the person who responds has something to go off...and thus continuing the game. HTH! :)
 
חזור
חולצות
AdBlock זוהה

תוספים לחסימת מודעות מפריעים לחלק מהתכונות של הפורום הזה. לקבלת חווית האתר הטובה ביותר, השבת את חוסם המודעות שלך.

השבתתי את AdBlock    לא תודה