נלחם בכאב, והכל על תרופות משככות כאב

משככי כאבים הם תרופות שמקלות על כאבים. תרופות לשיכוך כאבים הנדונות כאן כוללות פרצטמול, אספירין, איבופרופן, נתרן נפרוקסן, בופרנורפין, פנטניל, פיוריצט, הידרוקודון, הידרומורפון, מתדון, מורפיום, אופיום, אוקסיקודון, טרמדול וכו'.

הפעילות האחרונה

חזור
חולצות
AdBlock זוהה

תוספים לחסימת מודעות מפריעים לחלק מהתכונות של הפורום הזה. לקבלת חווית האתר הטובה ביותר, השבת את חוסם המודעות שלך.

השבתתי את AdBlock    לא תודה